Nieuws en Downloads

Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 13-2024
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief_SZP_Rosenburg_week_13-2024.p
Adobe Acrobat Document 428.6 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 22-2023
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 343.7 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 20 en 21 - 2023
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 383.4 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 18 en 19
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 376.9 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 17 en 18
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 353.9 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 15 en 16
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 353.2 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 14
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 344.7 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 12 en 13
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 343.0 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 9 en 10
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 603.4 KB
Download
Nieuwsbrief Van Eijk Week 7 en 8
De actuele werkzaamheden voor infrastructuur en de directe omgeving van de bouwplaats.
De gebouwen zelf worden niet door Van Eijk gerealiseerd, maar door aannemer Boele & Van Eesteren, die een eigen projectpagina over hun werkzaamheden bijhouden (zie update over Bouwwerkzaamheden Blok B en C).
Nieuwsbrief Woonzorgpark Rosenburg week
Adobe Acrobat Document 673.3 KB

Bouwwerkzaamheden Blok B en C

Update 25 januari 2023

 

Sinds begin 2023 wordt er gebouwd aan de Gebouwen B en C. De funderingspalen voor Gebouw B zijn inmiddels aangebracht (foto). In de komende circa 6 weken wordt hier de grond die nu ter plaatse van de fundering ligt, afgegraven en vervolgens elders op het terrein opgeslagen. Ook wordt er gestart met het vlechten van de wapening en het plaatsen van de funderingsbekisting. Zodra dit allemaal gereed staat, kan de fundering worden gestort. 

 

Ditzelfde gebeurt ook voor Blok C. Daar start het werk komende dagen met het aanbrengen van de funderingspalen. 

De aannemer, Boele & van Eesteren, houdt zelf ook een pagina op hun website bij over hun werkzaamheden in Park Rosenburg.

Download
Brief aankondiging werkzaamheden November 2022
Hier vindt u een brief die aannemer Van Eijk huis aan huis heeft verspreid in de omgeving, over de aanvang van de werkzaamheden. Vervolgcommunicatie over de werkzaamheden zal weer digitaal plaatsvinden.
Brief_aankondiging_werkzaamheden.pdf
Adobe Acrobat Document 202.6 KB
Download
Nieuwsbrief September 2022
Hier vindt u de nieuwsbrief van september 2022, die ook is verstuurd naar degenen die hun mailadres hebben doorgegeven als geïnteresseerde.
Nieuwsbrief_Sep2022_WZpark_Rosenburg.pdf
Adobe Acrobat Document 5.1 MB
Download
Nieuwsbrief November 2021
Hier vindt u de nieuwsbrief van november 2021, die ook is verstuurd naar degenen die hun mailadres hebben doorgegeven als geïnteresseerde.
Nieuwsbrief_Rosenburg_2021-11.pdf
Adobe Acrobat Document 3.9 MB
Download
Nieuwsbrief Februari 2021
Hier vindt u de nieuwsbrief van februari 2021, die ook is verstuurd naar degenen die hun mailadres hebben doorgegeven als geïnteresseerde.
Nieuwsbrief_Rosenburg_2021-02.pdf
Adobe Acrobat Document 4.3 MB

Presentatie, verslag, terugkijken en reacties

Oktober 2020

 

Op donderdag 1 oktober 2020 vond een online bewonersavond plaats over de ontwikkelingen op Woonzorgpark Rosenburg. U kunt de gehele bijeenkomst hier terugkijken en hieronder kunt u de bijbehorende presentatie en het verslag downloaden. Een aantal buurtbewoners heeft ons na afloop nog hun inbreng gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen. Deze nemen we mee in de terugkoppeling naar de gemeente. U kunt deze (geanonimiseerde) inbreng en onze beknopt reactie daarop hieronder ook downloaden. 


Download
Verslag bewonersavond 1 oktober 2020
Hier vindt u het verslag van de bewonersavond over Woonzorgpark Rosenburg, die op 1 oktober 2020 online plaatsvond.
Verslag Rosenburg online avond 1okt2020.
Adobe Acrobat Document 384.4 KB
Download
Presentatie Rosenburg 1 oktober 2020
Deze presentatie is gebruikt op de online bewonersavond en geeft eerst informatie over de herontwikkeling als geheel, gevolgd door de woongebouwen B en C in het bijzonder.
Presentatie_Rosenburg_1okt2020_V4.pdf
Adobe Acrobat Document 21.3 MB
Download
Inbreng omwonenden en onze reacties okt/nov 2020
Naar aanleiding van de planpresentatie en bewonersavond op 1 oktober 2020, stuurden enkele buurtbewoners een aantal vragen en suggesties toe, waarvoor dank. Deze inbreng nemen we mee in de terugkoppeling naar de gemeente. Hier kunt u de (geanonimiseerde) inbreng en onze beknopte reactie daarop downloaden.
Reactie inbreng omwonenden Rosenburg okt
Adobe Acrobat Document 191.9 KB
Download
PlanUitwerkingsKader(PUK) Rosenburg, december 2019
In december 2019 stelde het College van B&W het PlanUitwerkingsKader (PUK) vast. Vanwege de corona-maatregelen is deze pas in juni 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd en in juli nog eens behandeld. Het definitieve PUK kunt u hier downloaden. Nu de kaders duidelijk zijn, moeten de plannen nog in detail worden uitgewerkt.
PUK_Rosenburg_dec2019.pdf
Adobe Acrobat Document 13.8 MB